Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB486 - SET 3 CHAI- Sữa tắm Dove mỹ 709ml/1 chai

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
412.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

💙💙𝐒ữ𝐚 𝐭ắ𝐦 𝐃𝐨𝐯𝐞 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐁𝐨𝐝𝐲𝐰𝐚𝐬𝐡 𝟕𝟎𝟗𝐦𝐥  𝐝ưỡ𝐧𝐠 ẩ𝐦 

✈️𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́ : Mỹ
💥𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 : 709ml x3chai 

⭐️ 𝐒Ữ𝐀 𝐓Ă𝐌 𝐃𝐎𝐕𝐄 𝐌ỹ 𝐥à 𝐭𝐡ươ𝐧𝐠 𝐡𝐢ệ𝐮 đã “ấ𝐧 𝐭ượ𝐧𝐠 𝐭ố𝐭” 𝐯ề 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠 𝐬𝐢ê𝐮 𝐦ề𝐦,𝐬𝐢ê𝐮 𝐦ị𝐧 
⭐️ 𝐒ữ𝐚 𝐭ắ𝐦 𝐃𝐨𝐯𝐞 𝐯ớ𝐢 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐡ỗ𝐧 𝐡ợ𝐩 𝐜𝐡ứ𝐚 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐦𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐠𝐢ú𝐩 𝐧𝐮ô𝐢 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐬â𝐮 𝐥à𝐧 𝐝𝐚 𝐛ê𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠.
⭐️ 𝐒ữ𝐚 𝐭ắ𝐦 𝐃𝐨𝐯𝐞 𝐯ớ𝐢 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐡𝐨ạ𝐭 𝐭í𝐧𝐡 𝐝ị𝐮 𝐧𝐡ẹ,𝐤ế𝐭 𝐡ợ𝐩 𝐯ớ𝐢 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐩 𝐭ự 𝐧𝐡𝐢ê𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐝𝐚 𝐭𝐡ẩ𝐦 𝐭𝐡ấ𝐮 𝐡𝐢ệ𝐮 𝐪𝐮ả để 𝐧𝐮ô𝐢 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐬â𝐮 𝐛ê𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠.𝐕ì 𝐯ậ𝐲 𝐤𝐡𝐢 𝐭ắ𝐦 𝐃𝐨𝐯𝐞 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐚𝐢 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐜ả𝐦 đượ𝐜 𝐝𝐚 𝐥ú𝐜 𝐧à𝐨 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐥á𝐧𝐠 𝐦ị𝐧,𝐦ề𝐦 𝐦ạ𝐢,𝐭𝐫ắ𝐧𝐠 𝐤𝐡ỏ𝐞 𝐤𝐡𝐨ắ𝐧.
⭐️ 𝐂𝐡𝐢ế𝐭 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭ắ𝐦 𝐃𝐨𝐯𝐞 𝐝à𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦ọ𝐢 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐝𝐚 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐝𝐚 𝐧𝐡ạ𝐲 𝐜ả𝐦 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐝ù𝐧𝐠 𝐫ấ𝐭 𝐬ả𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨á𝐢! 𝐀𝐢 𝐜𝐡ư𝐚 𝐲ê𝐮 𝐭ắ𝐦 𝐃𝐨𝐯𝐞 𝐜𝐡𝐮ẩ𝐧 𝐌ỹ 𝐭𝐡ử 𝐥ầ𝐧 đả𝐦 𝐛ả𝐨 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐧 𝐥𝐮ô𝐧

✅ 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐩𝐡ầ𝐧 𝟏𝟎𝟎% 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐭ẩ𝐲 𝐫ử𝐚 𝐭ự 𝐧𝐡𝐢ê𝐧, 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐦ề𝐦 𝐦ị𝐧.

✅ 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐜𝐡ứ𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐟𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐧 𝐭𝐨à𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐦ọ𝐢 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐝𝐚.

𝐇ợ𝐩 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝ưỡ𝐧𝐠 ẩ𝐦 𝐬â𝐮 𝐛ê𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭ế 𝐛à𝐨.

✅ Đ𝐞𝐦 𝐥ạ𝐢 𝐥à𝐧 𝐝𝐚 𝐦ề𝐦 𝐦ị𝐧 𝐯à 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠 𝐬á𝐧𝐠 𝐜𝐡ỉ 𝐬𝐚𝐮 𝟏 𝐥ầ𝐧 𝐝ù𝐧𝐠.💁🏼‍♀️

🌻  Với công thức tăng cường độ ẩm gấp 10 lần,nhẹ nhàng làm sạch da và nhanh chóng mang lại làn da mềm mại, mượt mà ngay sau khi tắm.

🌻 Công thức mới nhiều bọt hơn, siêu nhẹ cho những làn da nhạy cảm.
-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇---
✔️𝓜𝓪̃ 𝓼𝓪̉𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̉𝓶 :AB486

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB486 - SET 3 CHAI- Sữa tắm Dove mỹ 709ml/1 chai

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng