Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB563-Hộp đũa Đức Zwilling 5 đôi

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
99.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐒𝐞𝐭 𝟓 đ𝐨̂𝐢 đ𝐮̃𝐚 𝐢𝐧𝐨𝐱 𝐙𝐰𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 Đ𝐮̛́𝐜🌊🌊
🎈🎈 𝐶ℎ𝑜 𝑎𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 đ𝑢̃𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑥 đ𝑒̣𝑝 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̉𝑛ℎ 𝑚𝑎̀ 𝑔𝑎̆́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 - đ𝑢̃𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 Đ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢 𝑑𝑒̂̃ 𝑔𝑎̆́𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 đ𝑢̃𝑎 𝐻𝑎̀𝑛, 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑟𝑜̛𝑛, 𝑘ℎ𝑜́ 𝑔𝑎̆́𝑝 𝑛ℎ𝑒́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚
🇩🇪𝑆𝑒𝑡 đ𝑢̃𝑎 𝑍𝑤𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑑𝑒̣𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎́𝑚 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡, 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛
👉 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 Đ𝑈̃𝐴_𝑀𝑂̂́𝐶 Đ𝑈̃𝐴_𝐻𝑂̂𝐼_𝐴̂̉𝑀
🌟 Đ𝑢̃𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑍𝑤𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑒̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̀𝑛 𝑎̆𝑛
💯 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 304
💯 𝐷𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̆́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑢𝑜̣̂𝑡. 𝐴𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒
💯 𝐷𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑜̂́𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̉....
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟓𝟔𝟑
𝗚𝗶𝗮́ 𝘀𝗶̉:99.000đ
SV : 77.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB563-Hộp đũa Đức Zwilling 5 đôi

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng