Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB599-Nồi lòng sâu con vịt vàng

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
209.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐍𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̣̂𝐩 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢̣𝐭 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡, 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̛̀🌈🌈
🔮𝑀𝑜̂ 𝑡𝑎̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑖̣𝑡 𝑣𝑎̀𝑛𝑔
✔️- 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑖̀ 𝑠𝑜̛̣ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑎̆́𝑛. 𝐶𝑜́ 𝑒𝑚 𝑣𝑖̣𝑡 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑛ℎ𝑒́.
✔️- 𝐶ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑎̀, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛
✔️- Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑒𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑑𝑎̂̀𝑢.
✔️𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑜̉ ,𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̂𝑢 𝑙𝑜̀𝑛𝑔,𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑡𝑜̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̂̀𝑢
✔️- 𝐿𝑜̛́𝑝 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑖́𝑛ℎ, 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑜̉𝑛𝑔
✔️- 𝐾𝑒̀𝑚 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑜̉ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑟𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑛𝑔𝑎̂́𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̂̀𝑢
✔️- 𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑒̂́𝑝: 𝑔𝑎𝑠, đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑡𝑢̛̀.
✔️- 𝑁𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑖 𝑚𝑜̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑖́𝑛ℎ
✔️- 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑖𝑛ℎ, đ𝑎́𝑦 𝑠𝑎̂𝑢.
✔️- 𝐶𝑜́ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑖́𝑛ℎ
✔️- 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑔𝑎, 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̛̀, 𝑏𝑒̂́𝑝 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖. ----------------------------------------------------------💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟓𝟗𝟗
Giá sỉ:209.000đ
SV :182.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB599-Nồi lòng sâu con vịt vàng

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng