Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB605-Máy phun sương HUMIDIFIER -MẪU TRÒN

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: SP013506
Còn hàng
99.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝗠𝗮́𝘆 𝘅𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗮̂̀𝘂 - 𝗠𝗮́𝘆 𝗽𝗵𝘂𝗻 𝘀𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗼 𝗮̂̉𝗺 𝘃𝐚̂𝗻 𝗴𝗼̂̃ 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝘂📣📣📣📣

Đ𝐴̣̆𝐶 Đ𝐼𝐸̂̉𝑀 𝑁𝑜̂̉𝐼 𝐵𝐴̣̂𝑇:

👌 𝑇𝑎́𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑎̂̉𝑚.

👌 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̀𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛ℎ, 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

👌 𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑚𝑢̀𝑖 𝑑𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖, 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑖, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑒̣𝑝 𝑑𝑎, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖, 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑖̣𝑛, đ𝑎̂̀𝑦 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔.

👌 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑒̣𝑝, 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛, 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑥𝑎̆́𝑛, 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̀𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑏𝑎̀𝑛 𝑜̛̉ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑥𝑒 ℎ𝑜̛𝑖.

👌 𝐶𝑎̆́𝑚 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑈𝑆𝐵 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎.

👌 𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑎̀ 130𝑚𝑙, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 3 đ𝑒̂́𝑛 4 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐.

👌 𝐶𝑜́ đ𝑒̀𝑛 𝐿𝐸𝐷 đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐, 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗔𝗕𝟲𝟬𝟱
Giá sỉ:99.000đ
SV:67.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB605-Máy phun sương HUMIDIFIER -MẪU TRÒN

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng