Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB997-Bình giữ nhiệt Vacuum 1000ml

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
109.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🪸𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗶𝗻𝗼𝘅 𝟭𝗹 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝐚̂𝗽 𝗸𝗲̀𝗺 𝗵𝗼̣̂𝗽 đ𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗹𝐚̂𝘂 𝟱-𝟲𝗵☀️☀️
✅𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀:
🍁 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀ 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑦
🍁 𝐺𝑖𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑙𝑎̂𝑢 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 12ℎ
🍁𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖: 𝑑𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ...
✅𝐶ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 
- 𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 1𝐿
- 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔
- 𝐿𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡
- 𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑜̛̉ 𝑛𝑎̆́𝑝 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣i
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟗𝟗𝟕
𝑮𝒊𝒂́ 𝒔𝒊̉: 109.000đ
SV : 90.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB997-Bình giữ nhiệt Vacuum 1000ml

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng