Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC059- Nho 3 màu Mourad's 500g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
129.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🌰🌰 𝙃𝘼̣𝙏 𝘿𝙄𝙉𝙃 𝘿𝙐̛𝙊̛̃𝙉𝙂 𝙈𝙊𝙐𝙍𝘼𝘿'𝙎 𝘾𝘼́𝘾 𝙇𝙊𝘼̣𝙄 (500𝙜) 🌰🌰

✅ 𝑫𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒎𝒂̆𝒎 𝒉𝒂̣𝒕 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̣𝒊 𝒃𝒐́𝒄 𝒗𝒐̉ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒂𝒅 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒍𝒚́ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒂̣.

✅ Đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏, 𝒉𝒂̣𝒕 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐, 𝒈𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉ 𝒌𝒉𝒂́ 𝒎𝒆̂̀𝒎 👌🏻.

✅ Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒉𝒂̣𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̀ 𝒑𝒉𝒆̂ 𝒙𝒂𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝑼́𝒄, 𝒉𝒂̣𝒕 𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒈𝒊𝒐̀𝒏 𝒓𝒖̣𝒎 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒈𝒐𝒏, 𝒂̆𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒙𝒂𝒚 𝒔𝒖̛̃𝒂 𝒉𝒂̣𝒕 đ𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒂̉.

✅ 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒂̃𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒎 𝒏𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒐́𝒏 𝒔𝒏𝒂𝒄𝒌𝒔 𝒌𝒉𝒂́𝒄, 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒏𝒈𝒐𝒏 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒃𝒐̂̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈.

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC059- Nho 3 màu Mourad's 500g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng