T瓢 v岷 h峄 tr峄

0932 617 567
H岷縯 h脿ng
Shop b谩n nh峄痭g s岷 ph岷﹎ gi谩 c峄眂 k矛 t峄憈 v脿 c贸 t铆nh c岷h tranh cao so v峄沬 c谩c shop kh谩c, s岷 ph岷﹎ r岷 chi h脿i l貌ng

BC152-C-Son DHC MÀU H峄扤G

Th瓢啤ng hi峄噓: C峄璦 h脿ng Trang Thu M茫 s岷 ph岷﹎: (膼ang c岷璸 nh岷璽...)
H岷縯 h脿ng
109.000鈧
G峄峣 0932 617 567 膽峄 t瓢 v岷 mua h脿ng

饾悞饾惃饾惂 饾悵饾惍虥饾惃虥虄饾惂饾悹 饾悆饾悋饾悅 饾惉饾悽饾悶虃饾惍饾惍 饾悧饾悽饾惂饾悺 饾惂饾悺饾悮虁 饾悶饾惁馃敟馃敟馃敟

饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾惁饾悽蹋饾惂 饾悿饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾惀饾悮虃虂饾惒 饾惐饾悶虁饾惂饾悹 饾惀饾惍饾惃饾惃饾惂饾惂馃槀馃槀馃槀 馃槀馃槀

馃崚馃崚 饾悘饾悋饾悎饾悇虃饾悕 饾悂饾悁虊饾悕 饾悊饾悎饾悗虥虂饾悎 饾悋饾悁蹋饾悕, 饾悓饾悢饾悁 饾悕饾悊饾悁饾悩 饾悐饾悇虊饾悗 饾悑饾悗虥虄 馃崚馃崚馃崚

馃憠 Shop s岷祅 m脿u h峄搉g 馃拕

鉁 M么i kh么 bong tr贸c tho岷 m谩i em n贸 kh么ng s峄 nh茅馃憤

馃拕 M么i m瓢峄 th矛 o谩nh son m峄沬 膽岷筽 膽瓢峄 n锚n l脿 l煤c n脿o cm cg ph岷 b么i son d瓢峄g tr瓢峄沜 膽茫 nh茅 岷!

馃拫Son m脿u c贸 th峄 ko c贸, nh瓢ng SON DHC nh岷 膽峄媙h ph岷 c贸 1 em

鉁岎煆鉁岎煆Me蹋 na虁o 膽a虄 du虁ng Son d瓢啤虄ng DHC h膬虊n la虁 膽锚虁u thi虂ch ca虊m gia虂c m峄乵 mi蹋n m瓢啤虂t m瓢啤虁n m瓢啤蹋t ma虁 "em no虂" mang la蹋i馃構

馃憠Son d瓢峄g DHC c峄 Nh岷璽 B岷 v峄沬 nh峄痭g d瓢峄g ch岷 nh瓢 collagen, vitamin E, d岷 么liu, l么 h峄檌 t岷 膽峄 岷﹎ cao, l脿m m峄乵 m峄媙 m么i, kh么ng g芒y b贸ng nh峄漬.

馃崐C贸 th峄 d霉ng d瓢峄g m么i ho岷穋 d霉ng l脿m l峄沺 l贸t tr瓢峄沜 khi thoa son m脿u 膽峄 b岷 v峄 m么i.

B么i th瓢峄漬g xuy锚n s岷 gi煤p m么i gi岷 d岷 th芒m, v脿 h峄搉g m么i d岷 l锚n.馃挴

#dhc

Xem th锚m Thu g峄峮
N峄檌 dung t霉y ch峄塶h vi岷縯 峄 膽芒y

膼谩nh gi谩 BC152-C-Son DHC M脌U H峄扤G

Danh m峄
Danh s谩ch so s谩nh

Gi峄 h脿ng