Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC243-E-Nước xả đậm đặc Hygiene túi 1150ml MÀU ĐEN

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 8850092298906
Còn hàng
119.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🍀 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐗𝐀̉ 𝐇𝐘𝐆𝐈𝐄𝐍𝐄 𝐌𝐀̀ Đ𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝟐 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐊𝐎 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐀̀𝐎 Đ𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔𝐎̂𝐍 👍🏻

❤ 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐗𝐀̉ 𝐕𝐀̉𝐈 #𝐇𝐘𝐆𝐈𝐄𝐍𝐄 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 Đ𝐀̣̂𝐌 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐚𝐧 👍🏻

𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐎̛𝐌 - 𝐕𝐀̣𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐌𝐄̂ 🤩

🍃 𝗞𝗛 đ𝗮̃ 𝗾𝘂𝗲𝗻 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝘅𝗮̉ 𝗛𝘆𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 đ𝗮̣̂𝗺 đ𝗮̣̆𝗰 𝗴𝗼́𝗶 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗯𝗼̉ 𝗾𝘂𝗮 𝗲𝗺 𝗻𝗮̀𝘆, 𝗱𝗮̣𝗻𝗴 𝘁𝘂́𝗶 𝗹𝗼̛̣𝗶 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗮 👍🏻

❗𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘅𝗮̉ 𝗛𝘆𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 đ𝗮̣̂𝗺 đ𝗮̣̆𝗰, 𝗹𝘂̛𝘂 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗾𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗮́𝗼 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗮̂𝘂, đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝗺𝗮̀𝘂 𝗰𝗵𝗼 𝗾𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗮́𝗼, 𝗰𝗮́𝗰 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝘅𝗮̉ 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗰𝗼́ 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗮̀𝗼 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝘁 𝗾𝘂𝗮 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗛𝘆𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 đ𝗮̣̂𝗺 đ𝗮̣̆𝗰 đ𝗮̂𝘂 𝗮̣

🍃 𝗠𝘂̀𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̣ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻, 𝗻𝗵𝗲̣ 𝗻𝗵𝗮̀𝗻𝗴, 𝘁𝗵𝗼̛𝗺 𝗺𝗮́𝘁, 𝗹𝗮̀𝗺 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝘃𝗮̉𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝘂̛̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗺𝗮̀𝘂 𝗮́𝗼 𝗾𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 𝗺𝗼̛́𝗶. Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝘁𝗶̃𝗻𝗵 đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮̉ 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁 𝗺𝗮́𝘆 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗮𝘆, 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗼̣𝗶 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̉𝗶.

🍃 𝗗𝘂̀𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗹𝗼̛́𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗲𝗺

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC243-E-Nước xả đậm đặc Hygiene túi 1150ml MÀU ĐEN

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng