Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC332-Kẹo socola đồng tiền rương vàng thái lan

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 8850305320332
Còn hàng
70.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐚𝐧 𝟏𝟏𝟐𝐠 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐄̂́𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟑🌈🌈🌈

🆘- 𝑆ℎ𝑜𝑝 𝑏𝑎́𝑛 𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝, 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̣ 𝐵𝑖𝑔 𝐶 𝑏𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑒́, 𝑛𝑜́𝑖 𝑘𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑎̣ !

😍𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝐻𝑂𝑇 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̛̣𝑡 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑇𝑒̂́𝑡 ☘️🌸🌻𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖

💎✅ 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑛𝑔

✅ 1 𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑜̂̀𝑚 35-40 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑥𝑢 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑎̣. 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒̣𝑜 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑒 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑎̂𝑢 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̣.

👉👉 𝐵𝑎̀𝑦 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑎̀𝑖, 𝑙𝑒̂̃ 𝑇𝑒̂́𝑡 , 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝.

✔️𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛

✔️𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜̂̉ đ𝑖𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̣𝑝, 𝑠𝑎𝑛𝑔, đ𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑎̣. 𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝐵𝑎̀𝑦 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑎̀𝑖, 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑖𝑒̂𝑛...𝑄𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑥𝑎̆́𝑛, đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑑𝑖̣𝑝: 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑁𝑜𝑒𝑙, đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚...

✔️𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔: 112𝑔
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗕𝗖𝟯𝟯𝟮
Giá sỉ:69.000đ
SV :50.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC332-Kẹo socola đồng tiền rương vàng thái lan

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng