Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC380-Socola Ferrero mix 3 vị 269g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
319.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 𝐌𝐢𝐱 𝟑 𝐯𝐢̣ 𝟐𝟔𝟗𝐠💎💎💎💎

🍫🍫 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜̣̂𝑝 24 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑖𝑥 3 𝑚𝑎̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑌́: 𝐴̆𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔👌𝑑𝑎̣ 

❤𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑎̀ 1 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑣𝑜̉ 𝑙𝑎̀ 2 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜 đ𝑎̂𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑒𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣.

🌕 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜 𝑅𝑜𝑐ℎ𝑒𝑟 (𝑣𝑜̉ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔): 𝐿𝑜̛́𝑝 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑜̂́𝑝 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑡𝑎𝑛, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑒̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔.

🌴𝑅𝑎𝑓𝑓𝑎𝑒𝑙𝑙𝑜 (𝑣𝑜̉ 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔): 𝐿𝑜̛́𝑝 🌴𝑑𝑢̛̀𝑎 𝑠𝑎̂́𝑦 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑜̣𝑐 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒𝑚 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑡 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎

⚫️𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜 𝑅𝑜𝑛𝑑𝑛𝑜𝑖𝑟 (𝑣𝑜̉ đ𝑒𝑛): 𝐿𝑜̛́𝑝 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑒𝑛 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛, ⭐️𝑙𝑜̛́𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑜̂́𝑝 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑡𝑎𝑛, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑎̀ ⚫️ 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑒𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 

      🎁𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂̃𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̃𝑛𝑔 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜 𝑅𝑜𝑐ℎ𝑒𝑟 đ𝑎̂𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝐿𝑒̂̃ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̆𝑚.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗕𝗖𝟯𝟴𝟬
Giá sỉ:319.000đ
SV :295.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC380-Socola Ferrero mix 3 vị 269g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng