Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC415-Bánh phủ socola cao cấp Kirkland 1,4kg (HỘP ĐỎ)

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
479.000₫ Giá niêm yết: 490.000₫ Tiết kiệm: 11.000₫ so với giá thị trường
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐊𝐢𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞𝐬 𝟏.𝟒𝐤𝐠- 𝐔𝐒𝐀😍😍😍

🥹𝐻𝑜̣̂𝑝 𝐵𝑎́𝑛ℎ Đ𝑒̣𝑝 𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑆𝑎̆́𝑐  

💋𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑀𝑦̃ 

🔷𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝐾𝑖𝑟𝑘𝑙𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝐶𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒𝑠  𝑐𝑜́ 15 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̀𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑒𝑛, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔. 

🔷𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑖́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̣𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑏𝑒́𝑜, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐵𝑖̉ (𝑛𝑜̛𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑜-𝑐𝑜-𝑙𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖)

🔷𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̀𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑒𝑛, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑝ℎ𝑎𝑖.

🔷𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑜̉ ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟒𝟏𝟓
Giá sỉ:549.000đ 
SV :510.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC415-Bánh phủ socola cao cấp Kirkland 1,4kg (HỘP ĐỎ)

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng