Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC511-Hộp cột tóc ống tròn

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
30.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🐣𝐇𝐨̣̂𝐩 𝟐𝟎 𝐃𝐚̂𝐲 𝐂𝐨̣̂𝐭 𝐓𝐨́𝐜 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐌𝐚̀𝐮 𝐒𝐚̆́𝐜 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐮̛̃⛄️🐣
🎁 𝐵𝑜̣̂ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 : 20 𝐷𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑜́𝑐 𝑘𝑒̀𝑚 ℎ𝑜̣̂𝑝 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 
✔️𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 : 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑋𝑎𝑛ℎ, 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑉𝑎̀𝑛𝑔
✔️𝑃ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑎̀𝑛ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑎̀𝑛𝑔 
✔️𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡, 𝑙𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̂̃𝑦 ℎ𝑜̛𝑛
✔️ 𝑀𝑜́𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘𝑜 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 1 𝑡𝑎̂́𝑚 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔.  
✔️𝐺𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 
✔️Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛. 
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗕𝗖𝟱𝟭𝟭
𝐆𝐢𝐚́ 𝐬𝐢̉:25.000đ
SV : 16.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC511-Hộp cột tóc ống tròn

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng