Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC518-Bao lì xì thần tài (Bao đỏ thần tài mạ vàng)

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
20.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚𝐨 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐌𝐚̣ 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐊 - 𝐁𝐚𝐨 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐌𝐚̆́𝐧 𝐑𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐚̀𝐢 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟑🌈🌈🌈

🆘𝐵𝑎𝑜 𝐿𝑖̀ 𝑋𝑖̀ 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑇𝑎̀𝑖 𝑀𝑎̣ 𝑉𝑎̀𝑛𝑔 24𝐾 

✔️- 𝐵𝑎𝑜 𝐿𝑖̀ 𝑋𝑖̀ 𝑀𝑎𝑦 𝑀𝑎̆́𝑛 𝑅𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑇𝑎̀𝑖 𝐿𝑜̣̂𝑐 2022

♦ 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑛 𝐶ℎ𝑖 𝑇𝑖𝑒̂́𝑡 𝐵𝑎𝑜 𝐿𝑖̀ 𝑋𝑖̀ 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑇𝑎̀𝑖 𝑀𝑎̣ 𝑉𝑎̀𝑛𝑔 24𝑘 

✔️𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̣ 0,2𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 24𝑘 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑥𝑎̉𝑜, 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑖 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑇𝑎̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖. 

✔️𝑇𝑎𝑦 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑡ℎ𝑜̉𝑖 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑃𝐻𝑈́𝐶 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 𝑣𝑜̉ 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑖 𝑘𝑒̀𝑚 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀ đ𝑜̉ 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦́ 𝑝ℎ𝑎́𝑖.

✔️-𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀ 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑇𝑎̀𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ; 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀, 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑐𝑎̂𝑦 đ𝑎̀𝑜, 𝑞𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑚𝑎𝑖, …

✔️- 𝐶𝐻𝐴̂́𝑇 𝐿𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐶𝐴𝑂 𝐶𝐴̂́𝑃: 

✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑘𝑒𝑛 𝑚𝑎̣ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛. 𝐵𝑎𝑜 𝑏𝑖̀ 𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑎𝑜 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑜̉ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑏𝑖̀𝑎 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀. 

✔️- 𝑈̛́𝑁𝐺 𝐷𝑈̣𝑁𝐺 𝑅𝑂̣̂𝑁𝐺 𝑅𝐴̃𝐼: 𝐿𝑖̀ 𝑋𝑖̀  𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑇𝑎̀𝑖 𝑉𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑎̆𝑛. 𝐵𝑎𝑜 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟓𝟏𝟖
Giá sỉ:20.000đ
SV :11.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC518-Bao lì xì thần tài (Bao đỏ thần tài mạ vàng)

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng