Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC524-trà sữa thái teh tarik (GÓI XANH)

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
115.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐫𝐚̀ 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐀𝐢𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐨𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 -𝐆𝐨́𝐢 𝐱𝐚𝐧𝐡🤪🤪🤪

🆘𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀:

✔️- 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐴𝑖𝑘 𝐶ℎ𝑒𝑜𝑛𝑔

✔️- 𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎

✔️- 𝑄𝑢𝑦 𝑐𝑎́𝑐ℎ: 15 𝑔𝑜́𝑖

✔️- 𝑁ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖 𝑙𝑦 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑥𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑛ℎ𝑜̉ đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎 𝑐ℎ𝑒̂́, 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖.

✔️𝑇𝑟𝑎̀ 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑇𝑒ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑘 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎.

✔️• 𝑇𝑒ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑘 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑘𝑒́𝑜, đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̃𝑎 ℎ𝑜̀𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑘𝑒́𝑜 𝑡𝑟𝑎̀ đ𝑒̂̉ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜𝑛 ℎ𝑜̛𝑛.

✔️• 𝑇𝑟𝑎̀ 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑇𝑒ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑘 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̀ đ𝑒𝑛, 𝑘𝑒𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑒́𝑜,𝑠𝑢̛̃𝑎. 

✔️𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑎: 𝑐ℎ𝑜 1 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑠𝑢̛̃𝑎 40𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 150𝑚𝑙 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑜̂𝑖, 𝑘ℎ𝑢𝑎̂́𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 1 𝑖́𝑡 𝑠𝑢̛̃𝑎   𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑢̀𝑦 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟓𝟐𝟒
Giá sỉ:115.000đ
SV :105.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC524-trà sữa thái teh tarik (GÓI XANH)

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng