Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC568-Bánh kẹp tròn vị đào 200g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
70.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐘 𝐒𝐎𝐂𝐎𝐋𝐀 𝐎𝐑𝐄𝐎 𝐊𝐄̣𝐏 𝐊𝐄𝐌 𝐕𝐈̣ Đ𝐀̀𝐎🙀🙀🙀

🍑-𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑝 : 

🧇 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑜́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘𝑜 ℎ𝑒̂̀ 𝑠𝑎𝑖 𝑡𝑖́ 𝑛𝑎̀𝑜, 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑛𝑜́ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑎̂́𝑦 𝑎̣ 😍 𝐶𝑎́𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑥𝑜̂́𝑝 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑎̣𝑜 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 🍀

🧇 𝑉𝑜̉ 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑜̂́𝑝 𝑚𝑒̂̀𝑚 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒𝑚 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔, 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑖 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑒̃ đ𝑒̂̉ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑎̆𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 😘😘 Đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜, 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖

✔️-𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́ : 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟓𝟔𝟖
Giá sỉ:70.000đ
SV :60.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC568-Bánh kẹp tròn vị đào 200g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng