Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V346-Socola Hamlet #Màu đỏ

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 5400265021492
Còn hàng
125.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐒𝐎𝐂𝐎𝐋𝐀 𝐇𝐀𝐌𝐋𝐄𝐓 𝐁𝐈̉🌈🌈🌈🌈🌈🌈

📣𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐵𝑒𝑙𝑔𝑖𝑎𝑛

🍑𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔: 125𝑔

😻𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝐵𝑖̉𝐻𝑆𝐷: 8/23

😃𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛: 𝐶𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖, đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑖́𝑡 𝑏𝑒́𝑜,…

😻𝐻𝐷𝑆𝐷: 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑜̛̉ 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑖̀.

✔️𝐵𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛: 𝐵𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑟𝑎́𝑜, 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝.

🔱- 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑏𝑜̂̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑡𝑢́𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑎𝑦 đ𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀. 

🔱- 𝐶𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒̉, 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑎̃𝑦 𝑛𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑒𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.

🔱- 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑖̀, đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̉ 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑒̂.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
☘️𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗩𝟯𝟰𝟲-Màu Đỏ
Giá sỉ:125.000đ
SV :107.000đ
☘️𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗩𝟯𝟰𝟲-Màu vàng
Giá sỉ:125.000đ
SV :107.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V346-Socola Hamlet #Màu đỏ

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng