Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC893-Socola kisses 1,58kg - TÚI TRẮNG

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
599.000₫ Giá niêm yết: 640.000₫ Tiết kiệm: 41.000₫ so với giá thị trường
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝟑𝟑𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐤𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬 𝟏,𝟓𝟖𝐤𝐠 𝐌𝐲̃😍😍😍😍

🆘𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑏𝑖̣𝑐ℎ 1,58 𝑘𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑦̃ 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 330 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 - 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑈́ - 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦'𝑠 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑦̃ 🇺🇸

🍫 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑜𝑝 #𝑏𝑒𝑠𝑡𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑒 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖. 

🍫 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 - 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ "𝑠𝑜̂ 𝑐𝑜̂ 𝑙𝑎 𝑈́" 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑒̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑈́ 😂, 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑖́𝑢 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑜̂ 𝑐𝑜̂ 𝑙𝑎 𝑥𝑖̣𝑛 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦𝑠, đ𝑎̣̂𝑚 đ𝑎̀ 𝑏𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛𝑢̛́𝑐 𝑛𝑜̛̉. Đ𝑎̃ 𝑚𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑎̣ 😎. 𝐿𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ😍.

🍫𝐻𝑎̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖̣ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜̂𝑥𝑦-ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜. 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒̉🙆🏻.

🍫𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑐𝑎𝑓𝑒, 𝑡𝑟𝑎̀ ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑜́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑎̆𝑛, 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟖𝟗𝟑
Giá sỉ:599.000đ
SV :560.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC893-Socola kisses 1,58kg - TÚI TRẮNG

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng