Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD278-Gel phụ khoa inner mới (SET 5 ỐNG)

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
89.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

#𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑_𝐆𝐄𝐋 - 𝐆𝐄𝐋 𝐏𝐇.𝐔̣ 𝐊𝐇.𝐎𝐀 (ĐŨ𝖠 𝖳𝖧Ầ𝖭 𝖳Ì𝖭𝖧 𝖸Ê𝖴) 🛑

👉👉 Đừng bỏ lỡ ce nha

💥 S.E KH.ÍT CÔ BÉ ~DI.ỆT K.HUẨN VÙNG K.ÍN 💥

👏👏 Đũ𝖺 𝗍𝗁ầ𝗇 - 𝗉𝗁á𝗍 𝗆𝗂𝗇𝗁 𝖼𝗁𝗈 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝖼ô 𝗇à𝗇𝗀 𝗁𝖺𝗒 “𝗌ợ”. Đư𝖺 𝖼ả𝗆 𝗑ú𝖼 𝗍𝗁ă𝗇𝗀 𝗁𝗈𝖺 𝗅ê𝗇 đỉ𝗇𝗁 𝖼𝖺𝗈 𝗆ớ𝗂

❤️ 𝖭𝖧Ấ𝖳 𝖰𝖴𝖸Ế𝖳 𝖢𝖴Ộ𝖢 ĐỜ𝖨 𝖯𝖧Ả𝖨 𝖣Ù𝖭𝖦 𝖳𝖧Ử 𝖤𝖬 𝖭À𝖸 😉

✌️✌️#𝖬𝖮𝖨𝖲𝖳𝖴𝖱𝖨𝖹𝖨𝖭𝖦 𝖦𝖤𝖫 𝖨𝖭𝖭𝖤𝖱 - 𝖦𝖾𝗅 𝖯𝗁ụ 𝖪𝗁𝗈𝖺 - 𝖣ưỡ𝗇𝗀 ẩ𝗆 𝗏à 𝗅à𝗆 𝗌ạ𝖼𝗁

❌❌❌ Đú𝗇𝗀 𝗌ả𝗇 𝗉𝗁ẩ𝗆 𝗆ọ𝗂 𝗇𝗀ườ𝗂 𝗆𝗎ố𝗇 𝗍ì𝗆 𝗄𝗈 ạ𝗁 ???

#𝖬𝖮𝖨𝖲𝖳𝖴𝖱𝖨𝖹𝖨𝖭𝖦 𝖦𝖤𝖫 𝖨𝖭𝖭𝖤𝖱 _ 𝖦𝖾𝗅 𝗉𝗁ụ 𝗄𝗁𝗈𝖺 𝖨𝖭𝖭𝖤𝖱 𝖼𝗎𝗇𝗀 𝖼ấ𝗉 độ ẩ𝗆 𝗏à 𝖼â𝗇 𝖻ằ𝗇𝗀 độ 𝖯𝖧 𝖼𝗁𝗈 𝗏ù𝗇𝗀 𝗄í𝗇

✅ 𝖳𝖧À𝖭𝖧 𝖯𝖧Ầ𝖭: 𝖵ớ𝗂 𝗍𝗁à𝗇𝗁 𝗉𝗁ầ𝗇 𝖼𝗁𝗂ế𝗍 𝗌𝗎ấ𝗍 𝗍ừ 𝟤𝟤 𝗅𝗈ạ𝗂 𝗍𝗁ả𝗈 𝖽ượ𝖼, 𝗁𝗈𝖺 𝖼ú𝖼 𝗀𝗂ú𝗉 𝖧𝗒𝖽𝗋𝖺𝗍 𝗁𝗈á 𝗏à 𝗉𝗁ụ𝖼 𝗁ồ𝗂 𝖽𝖺. 𝖦𝖾𝗅 𝗀𝗂ú𝗉 𝖼â𝗇 𝖻ằ𝗇𝗀 độ 𝖯𝖧 𝗏à 𝖠𝖼𝗂𝖽, 𝖽ưỡ𝗇𝗀 ẩ𝗆 𝗏à 𝗅à𝗆 𝗌ạ𝖼𝗁 𝗌â𝗎.

✅ 𝖧Ỗ 𝖳𝖱Ợ Đ𝖨Ề𝖴 𝖳𝖱Ị 𝖡Ệ𝖭𝖧 𝖯𝖧Ụ 𝖪𝖧𝖮𝖠:

+ 𝖣ưỡ𝗇𝗀 ẩ𝗆 𝗏ù𝗇𝗀 𝗄í𝗇.

+ 𝖢𝗁ố𝗇𝗀 𝗏.𝗂ê𝗆 𝗇.𝗁𝗂ễ𝗆, 𝗅à𝗆 𝗌ạ𝖼𝗁 𝗏.𝗂ê𝗆, 𝗄𝗁í 𝗁ư, 𝗆ù𝗂 𝗁ô𝗂.

+ 𝖢𝗁ố𝗇𝗀 𝗇ấ𝗆 â.𝗆 đạ𝗈 𝗏à â.𝗆 𝗁ộ.

✅ 𝖢Á𝖢𝖧 𝖲Ử 𝖣Ụ𝖭𝖦 :

• Trước khi đi ngủ, vệ sinh sạch sẽ và lau khô v.ùng k.ín. Sau đó đặt và bơm nhẹ gel trực tiếp vào cô bé, có thể sd BVS hàng ngày khi dùng sản phẩm. Sáng hsau dậy rửa sạch.

Mã sản phẩm : CD278

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD278-Gel phụ khoa inner mới (SET 5 ỐNG)

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng