Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD420- Mickey &Minnie kẹo mút Socola19g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
49.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝗩𝗜̀ 𝗦𝗔𝗢 𝗕𝗔̣𝗡 𝗡𝗘̂𝗡 𝗦𝗨̛̉ 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗞𝗘̣𝗢 𝗠𝗨́𝗧 𝗦𝗢𝗖𝗢𝗟𝗔 𝗚𝗟𝗜𝗖𝗢 🍭🍭🍭

❌❌ 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑒̂ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑙𝑎̣, 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖́ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚, 𝑏𝑒́ 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑎̆𝑛 𝑘𝑒̣𝑜 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑐ℎ𝑜̛𝑖.

📌 Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐹𝑈𝐽𝐼𝑌𝐴

📌 𝑇𝑜𝑝 5 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒̣𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛, 𝑑𝑜 đ𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ ℎ𝑎̃𝑦 𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑎̆𝑛.

- - - 🌿- - - -- - 🌿- - -- - 🌿- - - - -🌿- - -

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD420- Mickey &Minnie kẹo mút Socola19g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng