Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD456- Hộp đựng nước có vòi để tủ lạnh mẫu mới

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10071
Còn hàng
129.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝗕𝗶̀𝗻𝗵 đ𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗰𝗼́ 𝘃𝗼̀𝗶 𝟯.𝟱 𝗹𝗶́𝘁 𝗸𝗲̀𝗺 𝗰𝗵𝐚̂𝗻 𝗸𝗲̂ - 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 đ𝗲̂̉ 𝗯𝗮̀𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝘂̉ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮́𝗼 𝗹𝗮̆́𝗽 đ𝗮 𝗻𝗮̆𝗻𝗴🆘🆘🆘
🔱𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚:
✔️-  𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 : 25*18*11𝑐𝑚 ( 𝑑𝑎̀𝑖 25𝑐𝑚 
✔️- 𝑐𝑎𝑜 18𝑐𝑚 - 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 11 𝑐𝑚).
✔️- 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑣𝑜̀𝑖, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ
✔️- 𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 3.5𝐿 
✔️- 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑘𝑜 𝑚𝑢̀𝑖, 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖̉. 
✔️- 𝐶ℎ𝑖̣𝑢 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 -20 đ𝑜̣̂ đ𝑒̂́𝑛 120 đ𝑜̣̂ 𝐶, đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖.
✔️- 𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒̂ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ
✔️- Đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖: 1 𝑏𝑜̣̂ 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 3,5𝐿 𝑐𝑜́ 𝑣𝑜̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒̂
✔️- 𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐
📣𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̆𝑡
✔️- 𝐿𝑎̆́𝑝 𝑔𝑖𝑜𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑜̛̉ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑠𝑎𝑢 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑣𝑎̣̆𝑛 𝑟𝑒𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑟𝑜̀ 𝑟𝑖̉ 𝑣𝑜̀𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐
✔️- 𝐿𝑎̆́𝑝 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑙𝑜̣𝑐 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔
💦💦💦💦💦💦💦🔱💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: CD456
Giá sỉ:129.000đ
SV :100.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD456- Hộp đựng nước có vòi để tủ lạnh mẫu mới

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng