Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD646- Kem dưỡng tế bào gốc body dưỡng ẩm kích trắng RMON 200ml

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
339.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐊𝐞𝐦 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐑𝐌𝐎𝐍 𝐓𝐞̂́ 𝐁𝐚̀𝐨 𝐆𝐨̂́𝐜 ‼️

👉 𝗚𝗮́𝗶 𝗛𝗮̀𝗻 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗡𝗮̀𝗼 - 𝗚𝗮́𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗲̂́ Đ𝗮̂́𝘆‼️

⚡️ 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐥𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ #𝐑𝐌𝐎𝐍_𝐂𝐎𝐒𝐌𝐄𝐓𝐈𝐂 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 !

✔️Công dụng:

+ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑅𝑚𝑜𝑛 𝐵𝑜𝑑𝑦 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡𝑖𝑛...

+ 𝐿𝑜̛́𝑝 𝑘𝑒𝑚 𝑚𝑜̉𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑒̣, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑏𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖́ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎.

+ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂𝑛𝑔, 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛.

+ 𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑜̣̂ 𝑎̂̉𝑚 & 𝑡𝑎̣𝑜 đ𝑜̣̂ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 1 𝑛𝑔𝑎̀𝑦.

+ 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔

📌 𝙽𝚐𝚊̆𝚗 𝚌𝚑𝚊̣̆𝚗 𝚜𝚞̛̣ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝙼𝚎𝚕𝚊𝚗𝚒𝚗 𝚗𝚑𝚘̛̀ 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚜𝚘̂́ 𝚂𝙿𝙵 𝟻0, 𝙿𝙰+++ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚙𝚑𝚞̛́𝚌 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚐𝚒𝚞́𝚙 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚋𝚊𝚢 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚎̂́ 𝚋𝚊̀𝚘 𝚋𝚒̣ 𝚑𝚞̛ 𝚝𝚘̂̉𝚗 𝚍𝚘 𝚝𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚊̉𝚗𝚑 𝚑𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝚚𝚞𝚊́ 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝙾𝚡𝚢 𝚑𝚘𝚊́ 𝚍𝚊 !

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD646- Kem dưỡng tế bào gốc body dưỡng ẩm kích trắng RMON 200ml

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng