Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD888- Tăm nước Lebenglang LBT14865

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
699.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🫰🫰 𝗧𝗔̆𝗠 𝗡𝗨̛𝗢̛́𝗖 𝗟𝗘𝗕𝗘𝗡𝗟𝗔𝗡𝗚 𝗟𝗕𝗧𝟭𝟰𝟴𝟲𝗦 😍😍

3 𝒄𝒉𝒆̂́ đ𝒐̣̂ 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈. 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒐̣̂ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎: 1 𝑴𝒂́𝒚 𝒕𝒂̆𝒎 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄, 5 đ𝒂̂̀𝒖 𝒑𝒉𝒖𝒏, 1 𝒄𝒂́𝒑 𝒔𝒂̣𝒄, 𝒃𝒂𝒐 𝒗𝒂̉𝒊 đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎.

🔺 𝑇𝑎̆𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑎̆𝑚 𝑡𝑟𝑒, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛ℎ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎.

🔺 Đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑚𝑜̣𝑖 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑚 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜̉𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̃ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔, 𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛ℎ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.

🔺 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 99% 𝑐𝑎𝑜 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑜 𝑘𝑒̃ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔👨‍🔬

👉 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔

👉 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑟𝑎̆𝑛𝑔, 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑛𝑔 𝑟𝑎̆𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎

☘️ 3 𝑐ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑖𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 (𝑚𝑜̛́𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑛,𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑢̛́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑒̂ 😂 )

☘️ 5 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́

☘️ 𝑋𝑜𝑎𝑦 360 đ𝑜̣̂ 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑢𝑛 1.400 𝑙𝑎̂̀𝑛 / 𝑝ℎ𝑢́𝑡

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD888- Tăm nước Lebenglang LBT14865

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng