Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD895- Kệ để bồn rửa chén rút gọn

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
99.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng
  • 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒊𝒏𝒐𝒙 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̣𝒂 𝑨𝑩𝑺 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑, 𝒈𝒊𝒂 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒚̃ 𝒍𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐.
  • 𝑪𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 đ𝒐̣̂ 𝒅𝒂̀𝒊 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈, 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏, 𝒕𝒂̣𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒂̆́𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒆̂́𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 
  • 𝑮𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂́𝒕 đ𝒊̃𝒂, 𝒓𝒂𝒖 𝒄𝒖̉ 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒓𝒂́𝒐 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒗𝒖̛̀𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒓𝒖̛̉𝒂 𝒔𝒂̣𝒄𝒉, 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒉 𝒃𝒂́𝒎 𝒃𝒂̂̉𝒏, 𝒈𝒐̣𝒏 𝒈𝒂̀𝒏𝒈, 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒔𝒆̃.
  • 𝑲𝒉𝒂𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂̂́𝒖 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒆́𝒑 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊̉, đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒗𝒆̣̂ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̀.
  • 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒐̂́𝒕 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒐̂́ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒌𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒌𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒐̂̀𝒏 𝒓𝒖̛̉𝒂.
  • 𝑲𝒉𝒐́ 𝒃𝒂́𝒎 𝒃𝒂̂̉𝒏, 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒆̣̂ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖̀𝒊 𝒓𝒖̛̉𝒂.
Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD895- Kệ để bồn rửa chén rút gọn

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng