Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD903- Đệm lót ghế ngồi #Hình Tròn

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
55.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

Đ𝗲̣̂𝗺 𝗡𝗴𝗼̂̀𝗶 𝗕𝗲̣̂𝘁 𝗧𝗿𝗼̀𝗻 , 𝗛𝗼̣𝗮 𝗧𝗶𝗲̂́𝘁 𝗫𝗶𝗻𝗵 𝗫𝗮̆́𝗻 𝗘̂𝗺 𝗠𝗲̂̀𝗺 Đ𝗮̀𝗻 𝗛𝗼̂̀𝗶🙀🙀🙀🙀
🔮𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝐶𝐻𝐼 𝑇𝐼𝐸̂́𝑇 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀
✔️𝑇𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝑁𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑁ℎật 
✔️𝑀𝑎̀𝑢: 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀𝑢, ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡
✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐵𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛, 𝑣𝑜̉ 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̉𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟
✔️𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔: 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑟𝑎̀, đ𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑎̆𝑛 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡, đ𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛, 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛̣𝑎 𝑙𝑢̛𝑛𝑔, 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑠𝑜𝑓𝑎, 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑢̛̣𝑎, 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑚𝑎̂𝑦, 𝑙𝑜́𝑡 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑜̂̃...
✔️𝑁𝑒̣̂𝑚 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̛̉, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔...
✔️𝐺𝑜̂́𝑖 𝑒̂𝑚 𝑚𝑒̂̀𝑚, đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
✔️𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛, 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢
✔️𝐷𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑎́𝑦. 
✔️𝑁𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑔𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑖́𝑛ℎ đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛. 
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 :𝗖𝗗𝟵𝟬𝟯
Giá sỉ:55.000đ
SV:33.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD903- Đệm lót ghế ngồi #Hình Tròn

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng