Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD921- Máy xay tay Lock&Lock CKS321GRN

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 8935255819720
Còn hàng
129.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

💞💞 𝐌𝐀́𝐘 𝐗𝐀𝐘 𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐋𝐎𝐂𝐊𝐧𝐋𝐎𝐂𝐊 : 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐗𝐀𝐘 𝐆𝐈𝐀 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐎̉𝐈 𝐎̛́𝐓 💞💞

 

📌Lý do sử dụng máy xay cầm tay tỏi ớt Lock And Lock:

 

👉𝑫𝒐̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒎𝒂́𝒚 𝒙𝒂𝒚 𝒕𝒐̉𝒊 𝒐̛́𝒕 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝑳𝒐𝒄𝒌 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝒐𝒄𝒌 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄. Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒂̃ 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎. 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝑳𝒐𝒄𝒌 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝒐𝒄𝒌 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ đ𝒆̣𝒑 𝒎𝒂̆́𝒕, 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏.

 

👉𝑽𝒐̛́𝒊 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̣ 𝒙𝒂𝒚 𝒕𝒐̉𝒊 𝒐̛́𝒕 𝒄𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒂𝒚 𝑳𝒐𝒄𝒌 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝒐𝒄𝒌 𝒔𝒆̃ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒃𝒂̆𝒎 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉, 𝒕𝒐̉𝒊, 𝒐̛́𝒕 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒉𝒐̛𝒏 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒉𝒆̂́𝒕. 𝑯𝒐̛𝒏 𝒉𝒆̂́𝒕, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚 𝒙𝒂𝒚 𝒄𝒂̂̀𝒎 𝒕𝒂𝒚 𝒔𝒆̃ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒌𝒉𝒊 𝒃𝒂̆𝒎 𝒐̛́𝒕, 𝒕𝒐̉𝒊.

 

👉𝑫𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̣ 𝒙𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑳𝒐𝒄𝒌 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝒐𝒄𝒌 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒉𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑. 𝑳𝒖̛𝒐̛̃𝒊 𝒅𝒂𝒐 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆́𝒑 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ đ𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖, 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒙𝒐𝒂̆́𝒏 𝒐̂́𝒄. 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒂̃ 𝒒𝒖𝒂 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒄 𝒉𝒂̣𝒊, đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒅𝒖̀𝒏𝒈.

 

 

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD921- Máy xay tay Lock&Lock CKS321GRN

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng