Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD922- Bàn ủi hơi nước LocknLock Mini Handy Steamer 1000W

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
639.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🥰🥰 𝐁𝐚̀𝐧 𝐮̉𝐢 𝐡𝐨̛𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐚𝐲 𝐋𝐨𝐜𝐤𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐲 𝐬𝐭𝐞𝐚𝐦𝐞𝐫 👌👌

💪 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̀𝑛 𝑢̉𝑖 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑠𝑢̛́

💪 𝐷𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢. 𝑁𝑢́𝑡 ℎ𝑜̛𝑖 𝑔𝑖𝑢̛̃ ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 𝑛𝑢́𝑡 ℎ𝑜̛𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎.

💪 Đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖̃𝑛ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̉𝑖. 𝐷𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑟𝑎́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

💪 Đ𝑒̀𝑛 𝑏𝑎́𝑜 đ𝑜̉/𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 30𝑠 : Đ𝑒̀𝑛 𝑏𝑎́𝑜 đ𝑜̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, đ𝑒̀𝑛 𝑏𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑜̛𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔. 𝐿𝑎̀𝑚 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ 30 𝑔𝑖𝑎̂𝑦.

💪 𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 120𝑚𝑙: 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑢̉𝑖 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔.

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD922- Bàn ủi hơi nước LocknLock Mini Handy Steamer 1000W

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng