Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD923- Sữa rửa mặt Cerave cho da dầu Gel Moussant 236ml

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
279.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

⭐️ 𝗦𝗨̛̃𝗔 𝗥𝗨̛̉𝗔 𝗠𝗔̣̆𝗧 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 𝗗𝗔̂𝗡 𝗖𝗘𝗥𝗔𝗩𝗘 🌟

 

💥𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̃𝒂 𝒓𝒖̛̉𝒂 𝒎𝒂̣̆𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂𝒐, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒚̃ 𝒅𝒂 𝒍𝒊𝒆̂̃𝒖 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈?

 

✔️ Đ𝒐̣̂ 𝒑𝑯 đ𝒂̣𝒕 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 : 5,5. 𝑫𝒊̣𝒖 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒅𝒂 𝒎𝒂̣̆𝒕, 𝒌𝒐 𝒈𝒂̂𝒚 𝒎𝒐̀𝒏, 𝒎𝒐̉𝒏𝒈 𝒅𝒂 𝒉𝒂𝒚 đ𝒂𝒖 𝒓𝒂́𝒕 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒔𝒂𝒖 𝒓𝒖̛̉𝒂 𝒎𝒂̣̆𝒕.

 

✔️ 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝑭𝒓𝒂𝒈𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆 - 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒉𝒐𝒂́ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒈𝒂̂𝒚 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒅𝒂, 𝒅𝒊̣ 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒂̂̉𝒏 đ𝒐̉ & 𝒍𝒂̀𝒎 𝒅𝒂 𝒍𝒂̃𝒐 𝒉𝒐𝒂́ 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒓𝒐̂́𝒊 𝒍𝒐𝒂̣𝒏 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒅𝒂̀𝒊.

 

✔️ 𝑪𝒉𝒖̛́𝒂 𝑽𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝑩3 - 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒅𝒂, 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒎𝒖̣𝒏, 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̃𝒐 𝒉𝒐𝒂́, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒉𝒐𝒂́ 𝒍𝒂̀𝒏 𝒅𝒂.

 

✔️ 𝑪𝒉𝒖̛́𝒂 𝑪𝒆𝒓𝒂𝒎𝒊𝒅𝒆 & 𝑯𝑨 : 𝑮𝒊𝒖̛̃ 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒍𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒆̂́𝒕 𝒔𝒖̛𝒏𝒈 𝒕𝒂̂́𝒚 𝒕𝒐̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒕𝒂́𝒊 𝒕𝒂̣𝒐 & 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒅𝒂, 𝒏𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒅𝒂 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒎𝒖̛𝒐̛́𝒄 & 𝒄𝒐́ 𝒕𝒂́𝒄 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒙𝒂̂𝒎 𝒍𝒂̂́𝒏 𝒔𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒅𝒂̀𝒊 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈.

 

✔️ 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒐 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̣𝒐 𝒃𝒐̣𝒕. 𝑲𝒉𝒊 𝒃𝒐̛𝒎 𝒓𝒂 𝒕𝒂𝒚 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̃𝒂 𝒈𝒆𝒍 𝒍𝒐̉𝒏𝒈, đ𝒖̛𝒂 𝒍𝒆̂𝒏 𝒅𝒂 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒅𝒊̣𝒖 𝒎𝒂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒅𝒆̂̃ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖.

 

✔️ 𝑺𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒊 𝒓𝒖̛̉𝒂 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝑪𝒆𝒓𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒅𝒂 𝒗𝒂̂̃𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 1 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒎𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̉𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒍𝒊𝒆̂̀𝒏 & 𝒌𝒐 𝒃𝒊̣ 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒂̂̉𝒎, 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒅𝒆̂̃ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 & 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒈𝒊𝒂̃𝒏.

 

✔️ 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒅𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂𝒚 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒆𝒕𝒂𝒑𝒉𝒊𝒍 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒆𝒎 𝑪𝒆𝒓𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒌𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒂𝒐 𝒉𝒐̛𝒏 1 𝒄𝒉𝒖́𝒕 đ𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒆́, 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒅𝒂 𝒍𝒊𝒆̂̃𝒖 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂!

 

✔️ 𝑳𝒐𝒂̣𝒊 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒖̛𝒂 𝒄𝒉𝒖𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒂 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒅𝒂 𝒉𝒐̂̃𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑, 𝒅𝒂 𝒅𝒂̂̀𝒖, 𝒅𝒂 𝒏𝒉𝒂̣𝒚 𝒄𝒂̉𝒎, 𝒅𝒂 𝒚𝒆̂́𝒖 đ𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣

 

 

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD923- Sữa rửa mặt Cerave cho da dầu Gel Moussant 236ml

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng