Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD927- Nước ép LANGERS 1.89l #Apple Grape

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
130.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🍎🍇🍒🍏🥭 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐄́𝐏 𝐋𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑𝐒  🍎🍇🍒🍏🥭


💥 𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟔𝟎, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐭𝐚́𝐨, 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐚̂́𝐭, 𝐧𝐡𝐨, 𝐥𝐮̛̣𝐮… 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫’𝐬 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃.


💥 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝟏𝟎𝟎% 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̉𝐨 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐚̀𝐮 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨, 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢.


✅ 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐝𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐞̉, 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚̆́𝐜 đ𝐞̣𝐩.


✅ 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐀 𝐯𝐚̀ 𝐂 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐝𝐨̂̀𝐢 𝐝𝐚̀𝐨, 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐨𝐱𝐲 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐚𝐨, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐠𝐚̂𝐲 𝐡𝐚̣𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 đ𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠.


✅ Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐚̀𝐮 đ𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐚̣𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝟏𝟎𝟎% 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞́𝐩 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭.

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD927- Nước ép LANGERS 1.89l #Apple Grape

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng