Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD972- Sữa nước Pediasure Vani thùng 24 lon x

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
1.619.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

👶 👶 𝗦𝗨̛̃𝗔 𝗣𝗘𝗗𝗜𝗔𝗦𝗨𝗥𝗘 𝗠𝗬̃ 𝗗𝗔̣𝗡𝗚 𝗡𝗨̛𝗢̛́𝗖 💓 💓

♥️ 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̃𝒂, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒂𝒐, 𝒕𝒓𝒊́ 𝒏𝒂̃𝒐, 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏,.. 🥛 🥛

🌲 𝑺𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑷𝒆𝒅𝒊𝒂𝑺𝒖𝒓𝒆 𝑴𝒚̃ 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒅𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒕𝒖̛̀ 1 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊, 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒔𝒖𝒚 𝒅𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈, 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒄𝒂̂𝒏

🌲 Đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒃𝒊̣ 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝑷𝒆𝒅𝒊𝒂𝑺𝒖𝒓𝒆 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒐̂̉ 𝒔𝒖𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒂̆𝒏 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒅𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̣𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈. 𝑴𝒂𝒏𝒈 đ𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊, 𝒅𝒖 𝒍𝒊𝒄𝒉 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊

✅ C𝒉𝒖̛́𝒂 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉, 𝒄𝒂̂𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈, đ𝒂́𝒑 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒓𝒆̉

✅ 𝑺𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑷𝒆𝒅𝒊𝒂𝑺𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏, 25 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒗𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒐̉

✅ 𝑺𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑷𝒆𝒅𝒊𝒂𝑺𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒃𝒊𝒐𝒕𝒊𝒄𝒔 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒉𝒐́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒆̣̂ 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉

✅ 𝑺𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑷𝒆𝒅𝒊𝒂𝑺𝒖𝒓𝒆 𝑴𝒚̃ 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒂𝒏𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒏𝒈𝒐𝒏, 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒗𝒊̣ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆́

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD972- Sữa nước Pediasure Vani thùng 24 lon x

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng