Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

(D41) Nước súc miệng Propolinse- TRẺ EM CHAI MÀU CAM 4966680246229

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
139.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🍭🍭 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐮́𝐜 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐧𝐬𝐞 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐊𝐢𝐭𝐭𝐲 🍭🍭

 

👉 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛: Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛

 

🌿 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒔𝒖́𝒄 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏𝒈 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒍𝒊𝒏𝒔𝒆 đ𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝑯𝑶𝑻 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂𝒚. 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒔𝒖́𝒄 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏𝒈 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒍𝒊𝒏𝒔𝒆 𝑯𝒆𝒍𝒍𝒐 𝑲𝒊𝒕𝒕𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂̣̆𝒄 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒆𝒎

 

🌿 Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒎𝒂̣̂𝒕 𝒐𝒏𝒈, 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒄𝒐́ 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒓𝒆̉ .

 

🌿 𝑮𝒊𝒖́𝒑 đ𝒂́𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒏 𝒎𝒂̉𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒎, 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒂́𝒎 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒓𝒂̆𝒏𝒈, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏

 

🌿 𝑪𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒎 𝒍𝒐̛̣𝒊, 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒔𝒂̂𝒖 𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒕𝒉𝒐

 

📌 Hướng dẫn sử dụng:

👉 Súc miệng 1 lần trước khi đi ngủ ( tuần đầu súc miệng 3 lần/ tuần. Sau đó giảm 1 lần/ tuần)

👉 Mỗi lần đổ 1/2 nắp và súc 20-30s thì nhổ ra

👉 Không đánh răng sau khi súc miệng và không nuốt nước súc miệng.

 

⛅️ - - - ⛅️ - - - ⛅️ - - - ⛅️ - - - ⛅️ - - - ⛅️ - - - ⛅️

🏫 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑚𝑢𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔:

𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: https://trangthu.com/

📞 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟔𝟏𝟕𝟓𝟔𝟕 / 𝟎𝟖𝟗𝟔𝟓𝟒𝟔𝟏𝟐𝟑 / 𝟎𝟖𝟗𝟔𝟓𝟒𝟕𝟏𝟐𝟑

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá (D41) Nước súc miệng Propolinse- TRẺ EM CHAI MÀU CAM 4966680246229

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng