Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

D87- Gummy bổ sung vitamin C kirkland 180v

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
350.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐆𝐔𝐌𝐌𝐈𝐄𝐒 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐂 𝐊𝐈𝐑𝐊𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐔𝐒𝐀 🇱🇷

💥𝐁𝐎̂̉ 𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐂 𝐂𝐇𝐎 𝐂𝐀̉ 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐍𝐀̀𝐎 𝐂𝐇𝐈̣ 𝐄𝐌 𝐎̛𝐈.𝐁𝐞́ 𝟏 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐛𝐚 𝐦𝐞̣ 𝟐 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̉𝐞

👉𝐊𝐄̣𝐎 𝐃𝐄̉𝐎 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐂 - 𝐊𝐈𝐑𝐊𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐀𝐃𝐔𝐋𝐓 𝐆𝐔𝐌𝐌𝐈𝐄𝐒 𝐂 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐘̃ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐍𝐆𝐎𝐍 🇺🇸

✈️ 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́: 𝐌𝐲̃

👉𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉, 𝐧𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠,...

⛔️𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐝𝐞̂̃ 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐜𝐮́𝐦, 𝐯𝐢𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦, 𝐜𝐡𝐚̉𝐲 𝐦𝐚́𝐮 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐚̆𝐧𝐠, 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐦𝐚́𝐮, 𝐥𝐨𝐚̃𝐧𝐠 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐦𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨𝐚́...

⚛𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:

✔ 𝐊𝐞̣𝐨 𝐝𝐞̉𝐨 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐𝟓𝟎𝐦𝐠 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.

✔ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐨̀𝐚 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡, 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞.

✔ 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐭𝐡𝐮́𝐜 đ𝐚̂̉𝐲 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 #𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧, 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐯𝐞̉ đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠.

✔ 𝐁𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐮̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐜𝐡, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐡𝐨𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨𝐥, 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐦.

✔𝐓𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́ 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉.

✔ 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐦𝐚́𝐮 𝐯𝐢̀ 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮 �

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá D87- Gummy bổ sung vitamin C kirkland 180v

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng