Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

(H19) Nước sâm trái cây HANSUSAM hộp 20 túi -VỊ MÂM XÔI

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 8809632841928
Còn hàng
239.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐒𝐀̂𝐌 𝐓𝐑𝐀́𝐈 𝐂𝐀̂𝐘 🌈🌈🌈🌈
🍑𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̂𝑚 𝐻𝑎𝑛𝑠𝑢𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̀𝑎 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̂𝑚 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 6 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̂́𝑡 𝑀𝑦̃ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑜̣̂𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.
🔱𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑆𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛, 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜𝑥𝑦 ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑢̛̃𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉. 𝑄𝑢𝑎̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡, 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎, 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑥𝑜̛ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ, 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛.
🤪𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝐷𝑈̣𝑁𝐺 𝑇𝑈̛̀ 𝐶𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝑋𝑈𝐴̂́𝑇 𝐻𝑂̂̀𝑁𝐺 𝑆𝐴̂𝑀 𝐻𝐴𝑁𝑆𝑈𝑆𝐴𝑀 :
✔️+ 𝐵𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑜̂̉ 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔
✔️+ 𝐶𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎
✔️+ 𝐵𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎̆́𝑡
✔️+ 𝐻𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛, 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ đ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̀𝑛𝑔
✔️+ 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙
✔️+ 𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑑𝑎
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
🍑𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐇𝟏𝟗-Vị Việt Quất
Giá sỉ:239.000đ
SV :190.000đ
🍑𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐇𝟏𝟗-Vị Mâm Xôi
Giá sỉ:239.000đ
SV :190.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá (H19) Nước sâm trái cây HANSUSAM hộp 20 túi -VỊ MÂM XÔI

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng