Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

H31 -Viên ngậm bổ mắt trẻ em HEALTHY CARE 60 viên

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 9316254897664
Còn hàng
179.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

💥💥 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐀̣̂𝐌 𝐁𝐎̂̉ 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐄𝐌 𝐇𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇𝐘 𝐂𝐀𝐑𝐄 💥💥

📱🖥 𝘔𝘦̣ 𝘯𝘢̀𝘰 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘹𝘦𝘮 đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢̣𝘪 , 𝘮𝘢́𝘺 𝘵𝘪́𝘯𝘩, 𝘵𝘪 𝘷𝘪 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘢̣̂𝘶 𝘯𝘨𝘢𝘺 1 𝘭𝘰̣ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘷𝘦̂̀ 𝘯𝘩𝘦́.

👦🏼👦🏼 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘹𝘶́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘢́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘣𝘪̣ đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘶̛̉ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘩𝘰̉𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘣𝘢̀𝘰 𝘯𝘩𝘢̣𝘺 𝘤𝘢̉𝘮 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘢́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘰̛̉ 𝘷𝘰̃𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘤, 𝘨𝘢̂𝘺 𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘮𝘰̉𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘪 𝘩𝘰́𝘢 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘷𝘢̀𝘯𝘨.

✅Chứa công thức 𝗯𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮́, 𝗹𝘂𝘁𝗲𝗶𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘇𝗲𝗮𝘅𝗮𝗻𝘁𝗵𝗶𝗻, 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗱𝗶𝗻𝗵 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 để ngăn chặn thiệt hại từ ánh sáng xanh năng lượng cao thông qua việc hấp thụ năng lượng ánh sáng quá mức, duy trì chức năng mắt và giảm tổn thương do mắt gây ra bởi ánh sáng xanh.

✅ 𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝗺𝗼̉𝗶 𝗺𝗮̆́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗼̂̉𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̆́𝘁 liên quan đến việc tiếp xúc với ánh sáng xanh

✅Có thể 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐨̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐱𝐚𝐧𝐡

✅Có thể 𝗻𝗴𝗮̆𝗻 𝗻𝗴𝘂̛̀𝗮 𝘁𝗼̂̉𝗻 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗮̆́𝘁, 𝘃𝗼̃𝗻𝗴 𝗺𝗮̣𝗰 và ống kính từ các gốc tự do

✅𝗗𝘂𝘆 𝘁𝗿𝗶̀ 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼̉𝗲 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗮̆́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗻𝗮̃𝗼🧠🧠

👉 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝟔𝟎 𝐕𝐢𝐞̂𝐧

💥𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:
👉 Trẻ em t𝙪̛̀ 4 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙪𝙤̂̉𝙞 đ𝙚̂́𝙣 6 𝙩𝙪𝙤̂̉𝙞: ngày 1 viên.
👉 Trẻ từ 7 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 – 12 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊: ngày 2 viên.

👉 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒐̛́𝒏, 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒄𝒂̉ 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂𝒊 ngày 2-3 viên,
👉 Uống trong khi ăn.
👉 𝙏𝙧𝙚̉ 𝙚𝙢 𝙙𝙪̛𝙤̛́𝙞 4 𝙩𝙪𝙤̂̉𝙞 có thể vặn viên thuốc vào thìa bón cho bé hoặc trộn với thức ăn

-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇
✔️𝓜𝓪̃ 𝓼𝓪̉𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̉𝓶 : H31

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá H31 -Viên ngậm bổ mắt trẻ em HEALTHY CARE 60 viên

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng