Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

K101 Sữa rửa mặt bò milk plus 100ml-8856153242413

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
109.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

👉👉 𝐌𝐢𝐥𝐤 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 & 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐚𝐦 😍😍

💦 𝙎𝙪̛̃𝙖 𝙧𝙪̛̉𝙖 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙩𝙪̛̀ 𝙨𝙪̛̃𝙖 𝘽𝙤̀ 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙖̂̀𝙣 𝘾𝙤-𝙌10 𝙘𝙤́ 𝙩𝙖́𝙘 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙡𝙖̀𝙢 𝙙𝙖 𝙩𝙧𝙖̆́𝙣𝙜 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙞̣𝙣 𝙢𝙖̀𝙣𝙜 𝙝𝙤̛𝙣.

💦 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝙠𝙚𝙢 đ𝙖̣̂𝙢 đ𝙖̣̆𝙘 , 𝙭𝙖̀𝙞 𝙞́𝙩 𝙝𝙖𝙤 𝙡𝙖̆́𝙢 𝙮́, 𝙢𝙪̀𝙞 𝙩𝙝𝙤̛𝙢 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙩𝙝𝙤̛𝙢 𝙣𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙢𝙪̀𝙞 𝙨𝙪̛̃𝙖.

💦 𝘾𝙖́𝙘 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙘𝙪̉𝙖 𝘽𝙚𝙖𝙪𝙩𝙮 𝘽𝙪𝙛𝙛𝙚𝙩 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙡𝙖̀𝙢 𝙩𝙧𝙖̆́𝙣𝙜 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣, 𝙗𝙤̂̉ 𝙨𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂𝙢 𝘾𝙤-𝙀𝙣𝙯𝙮𝙢𝙚 𝙌10 𝙢𝙖̀ 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙣𝙖̀𝙮 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤̀𝙣 𝙭𝙖̣ 𝙡𝙖̣ 𝙜𝙞̀. 𝙉𝙜𝙖̀𝙮 𝙣𝙖𝙮, 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙢𝙪𝙖 𝘾𝙤-𝙌10 đ𝙚̂̉ 𝙝𝙤̂̃ 𝙩𝙧𝙤̛̣ 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙠𝙝𝙤̉𝙚 𝙩𝙞𝙢 𝙢𝙖̣𝙘𝙝, 𝙣𝙜𝙖̆𝙣 𝙣𝙜𝙪̛̀𝙖 𝙗𝙚̣̂𝙣𝙝 𝙋𝙖𝙧𝙠𝙞𝙣𝙨𝙤𝙣 … 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙡𝙖̆́𝙢 𝙢𝙖̀ 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙢𝙖̀ 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙖̣𝙣 𝙜𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙖̀ 𝙡𝙖̀𝙢 𝙩𝙧𝙖̆́𝙣𝙜 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙙𝙖.

💦 𝙎𝙪̛̃𝙖 𝙧𝙪̛̉𝙖 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙣𝙖̀𝙮 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙢𝙤̣𝙞 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙙𝙖, 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙙𝙞̣𝙪 𝙣𝙝𝙚̣, 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙜𝙖̂𝙮 𝙠𝙞́𝙘𝙝 𝙪̛́𝙣𝙜 𝙙𝙖. 𝙃𝙖̀𝙣𝙜 𝙣𝙖̀𝙮 𝙨𝙝𝙤𝙥 𝙗𝙖𝙤 𝙭𝙖̀𝙞 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙣𝙝𝙖.

🛒- - - 🛒- - - 🛒- - - 🛒- - - 🛒- - - 🛒- - - 🛒- - - 🛒- - - 🛒- - - 🛒

✔️𝓜𝓪̃ 𝓼𝓪̉𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̉𝓶 : K101

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá K101 Sữa rửa mặt bò milk plus 100ml-8856153242413

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng