Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

K109 Chiếu điều hoà 5D 1M6-2M

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: SP017542
Còn hàng
499.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

💧 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐇𝐨̀𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐂𝐚𝐨 𝐒𝐮 𝐍𝐨𝐧 𝐋𝐚𝐭𝐞𝐱 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮☃️⛄️
🔰 Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝐶𝑂̛ 𝐻𝑂̣̂𝐼 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜 𝑠𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 " 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑛𝑔" 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀.
🔸 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑜̀𝑎 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑢̉ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉. 
🔸 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑎̣ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑒̂̀𝑛 đ𝑜̛𝑛 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑖𝑥 𝑙𝑢̣𝑎 𝑑𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎̀𝑦 𝑑𝑎̣̆𝑛, ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑙𝑜̂̃ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑙𝑖𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̀𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡
🔸 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑔𝑜̂̀𝑚 3 𝑙𝑜̛́𝑝: 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑎́𝑡, 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑑𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 3𝑚𝑚, 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎́𝑦 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 3 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢
🔸 𝐺𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑖𝑢̃ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑖 𝑝ℎ𝑢̀, 𝑛ℎ𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑒𝑜, 𝑝ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑎́𝑦.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐊𝟏𝟎𝟗
𝐆𝐢𝐚́ 𝐬𝐢̉:499.000
SV : 430.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá K109 Chiếu điều hoà 5D 1M6-2M

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng