Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

K472 Viên vệ sinh lồng giặt Denkmit Dm Đức Hộp 60v (new)

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
290.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂̉𝐲 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐠𝐢𝐚̣̆𝐭 𝐃𝐞𝐧𝐤𝐦𝐢𝐭 Đ𝐮̛́𝐜 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐔́𝐜😻😻😻😻
📣𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̉ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑥𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃. 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡, 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 (𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔, đ𝑎́ 𝑣𝑜̂𝑖), 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑎́𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑏𝑎̂̉𝑛 (𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑑𝑜 𝑘𝑖𝑚 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑎́ 𝑣𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑟𝑜̃ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑎̂́𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑜̂́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑝ℎ𝑎 𝑐𝑎 𝑝ℎ𝑒̂. 𝐶𝑎̣̆𝑛 𝑣𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑏𝑎́𝑚 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑜̛̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎́𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ). 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑎́𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜.
✔️𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝐷𝑒𝑛𝑘𝑚𝑖𝑡 𝐴𝑛𝑡𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑘 𝑇𝑎𝑏𝑠 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑣𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂̀ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡. 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ. 𝐷𝑜 đ𝑜́ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̛𝑛.
👉 𝑆𝑎𝑢 1 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡, 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑎́𝑚 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑑𝑜 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑜 đ𝑜̂̀ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 𝑟𝑎. 
👉 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝐷𝑒𝑛𝑘𝑚𝑖𝑡 𝑠𝑒̃ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛, 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡. 𝐷𝑒𝑛𝑘𝑚𝑖𝑡 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑜̂́ đ𝑒𝑛, 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑑𝑜̛ 𝑏𝑎́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑚 𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡
.👉 𝐷𝑒𝑛𝑘𝑚𝑖𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛, 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑚 𝑏𝑎̂̉𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖̣ 𝑛𝑎̂́𝑚 𝑚𝑜̂́𝑐. 
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗞𝟰𝟳𝟮
Giá sỉ:290.000đ
SV :225.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá K472 Viên vệ sinh lồng giặt Denkmit Dm Đức Hộp 60v (new)

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng