Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

(K96) Gối cao su non zara - KHÔNG HỘP

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
79.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐆𝐎̂́𝐈 𝐂𝐀𝐎 𝐒𝐔 𝐍𝐎𝐍 𝐙𝐀𝐑𝐀 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎😴😴
🥱𝐺𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎. 𝑉𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 ✔Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖, ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦.
 ✔️ Đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎̂𝑢, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́, 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃… 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑒̂𝑚 𝑎́𝑖, 𝑑𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑢̉.
✔️𝐺𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑎𝑜, 𝑣𝑜̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̃ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ , 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑍𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̃𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑘𝑒́𝑜 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖.
✔️𝐺𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 30𝑐𝑚 𝑥 55 𝑐𝑚, 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑜̂́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑜̉𝑖 𝑐𝑜̂̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑢̉.
✔️𝐺𝑜̂́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̃𝑛𝑔 𝑍𝑎𝑟𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̂ 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢
✔️𝐺𝑜̂́𝑖 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑥𝑒̣𝑝 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔
✔️𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ.
✔️𝑆ℎ𝑜𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 bạn 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑎̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐊𝟗𝟔
𝑮𝒊𝒂́ 𝒔𝒊̉:79.000đ
SV : 62.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá (K96) Gối cao su non zara - KHÔNG HỘP

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng