Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

M27-Viên uống transino white C (xanh) 120 viên

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
359.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐍𝐎 𝐗𝐀𝐍𝐇 𝟏𝟐𝟎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐔𝐎̂́𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀̆́𝐍𝐆 𝐃𝐀 - 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐍𝐀́𝐌 , 𝐓𝐀̀𝐍 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐐𝐔𝐀̉ 💙💙

🌼 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐂 hộp 𝟏𝟐𝟎v (ngày dùng 4v chia 2 lần sau ăn,liệu trình dùng 2 tháng )

👉𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐚, 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐧𝐚́𝐦 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧, 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐝𝐮̛́𝐭 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠, 𝐧𝐚́𝐦 𝐝𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠.

💦 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̀𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐡𝐚̆́𝐜 𝐭𝐨̂́ 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐧𝐢𝐧, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐚̆́𝐜 𝐭𝐨̂́ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐚, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲̀ 𝐯𝐞̂́𝐭

💦 𝐓𝐚́𝐜 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̛̀ 𝐧𝐚́𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐧𝐚́𝐦, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐝𝐚 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐢̣𝐧

💦 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐢𝐚 𝐔𝐕 𝐥𝐞̂𝐧 𝐝𝐚

💦 𝐋𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚 𝐝𝐚 𝐠𝐚̂𝐲 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐚 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐚̀𝐦, 𝐧𝐚́𝐦, 𝐭𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá M27-Viên uống transino white C (xanh) 120 viên

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng