Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

(M67) Bánh choco dưa hấu HQ - 8809005029410

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
109.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐋𝐎𝐓𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐂𝐎𝐏𝐈𝐄  𝐃𝐔̛𝐀 𝐇𝐀̂́𝐔 𝐇𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 😻😻😻😻

🆘𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́ 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒𝑚 𝑑𝑒̉𝑜 𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑦, 𝑣𝑜̉ 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑥𝑜̂́𝑝 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑎 𝑐𝑎𝑜, 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑘𝑒𝑚 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑖̣𝑛 đ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐

✔️𝐿𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐

✔️𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉

✔️𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑏𝑜̂̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔

✔️𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦.

✔️𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛:

🔱𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑜̛̉ 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑖̀.

🔱𝐵𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛: 𝑁𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑟𝑎́𝑜, 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖.

🔱𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑜 𝑚𝑎̀𝑢
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐌𝟔𝟕
Giá sỉ:109.000đ
SV :90.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá (M67) Bánh choco dưa hấu HQ - 8809005029410

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng