Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

M97 Thùng rác gài tủ bếp - SP015911

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
159.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🍻𝐓𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐑𝐚́𝐜 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐆𝐚̀𝐢 𝐓𝐮̉ 𝐁𝐞̂́𝐩 𝐂𝐨́ 𝐍𝐚̆́𝐩 Đ𝐚̣̂𝐲 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝟏𝟎𝐋 𝐂𝐚𝐨 𝐂𝐚̂́𝐩🥡🥡
🥐𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑑𝑎̀𝑦 𝑑𝑎̣̆𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖, 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 đ𝑒̣𝑝
🍑𝑇ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑟𝑎́𝑐 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑔𝑎̀𝑖 𝑡𝑢̀ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑢̣𝑐 đ𝑒̃𝑜
🌥𝑇ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑟𝑎́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑎̀𝑖 𝑡𝑢̉ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑑𝑎́𝑛 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑢̉, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 đ𝑎̂́𝑡 ( 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 )
🍊𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ ℎ𝑜̛𝑛
🫐𝑁𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̂𝑦 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ, ( 𝑁ℎ𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛̉ - 𝐾𝑒́𝑜 𝑚𝑜̛̉)
🫐𝐾ℎ𝑎̆́𝑐 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑒̂́𝑝
🍇𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑎̀𝑖 𝑡𝑢̉ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑑𝑎́𝑛 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑢̉ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡
🍑𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑔𝑜̣𝑛 𝑔𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖
🍎𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 8𝐿, 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑑𝑎̀𝑦 ~ 4 𝑚𝑚
🍏𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 25.8 𝑥 27.5 𝑥 13.4 (𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑐𝑎𝑜 𝑥 𝑠𝑎̂𝑢 )
🍉𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑑𝑒̉𝑜 𝑃𝑃 𝐶𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝- 𝑁𝑎̆́𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑘𝑒́𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑜
🍒𝐶ℎ𝑢̉𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖: 𝑇ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑟𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝐷𝑈̀𝑁𝐺 Đ𝐼𝐸̣̂𝑁
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐌𝟗𝟕
𝑮𝒊𝒂́ 𝒔𝒊̉:159.000đ
SV :122.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá M97 Thùng rác gài tủ bếp - SP015911

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng