Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V125- Nồi nấu chậm 2.5l #màu Xanh

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
289.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🌈 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝑰𝑵 𝑺𝑨̉𝑵 𝑷𝑯𝑨̂̉𝑴
– 𝑴𝒂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄: 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒍𝒂́, 𝒉𝒐𝒂 𝒗𝒂̆𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒆̉
– 𝑮𝒐̂́𝒎 𝒔𝒖̛́ 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑, 𝒎𝒂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈
– 𝑵𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒆̂́ đ𝒐̣̂ 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒄𝒉𝒂̣̂𝒎, 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒂̂́𝒎
– 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒍𝒚́ 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒄𝒉𝒂̣̂𝒎, 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒐̂̀𝒊 𝒏𝒂̂́𝒖 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄
– 𝑵𝒐̂̀𝒊 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒐𝒏 𝒉𝒐̛𝒏
– 𝑪𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒄𝒉𝒂́𝒐, 𝒌𝒉𝒐 𝒄𝒂́, 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒎𝒐́𝒏 𝒉𝒂̂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄.
– 𝑵𝒐̂̀𝒊 𝒉𝒂̂̀𝒎 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒄𝒉𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒐 𝒄𝒂́ 𝒍𝒐̃𝒊 𝒔𝒖̛́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒂̂́𝒕 𝒏𝒖𝒏𝒈, 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒂́𝒏𝒈 𝒓𝒂̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑, 𝒗𝒆̣̂ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̛𝒏 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̣𝒂, 𝒌𝒊𝒎 𝒍𝒐𝒂̣𝒊, 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒕𝒊𝒏𝒉. 𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒌𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒎𝒐́𝒏 𝒂̆𝒏 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒂́, 𝒕𝒉𝒊̣𝒕…. Đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕, 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 đ𝒐̂́𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ 𝒏𝒖̛́𝒕, 𝒗𝒐̛̃ 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒂̆𝒏, 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈.

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V125- Nồi nấu chậm 2.5l #màu Xanh

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng