Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V15- Vớ da GVG set 10 đôi

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: SP014204
Còn hàng
79.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐕𝐨̛́ 𝐍𝐮̛̃ 𝐗𝐨̉ 𝐍𝐠𝐨́𝐧 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦 𝐌𝐢̣𝐧, 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐃𝐚 𝐂𝐡𝐚̂𝐧 𝐍𝐮̛̃ 𝐕𝐚̉𝐢 𝐂𝐨𝐭𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐚̀𝐲 𝐃𝐚̣̆𝐧 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐄̂𝐦 𝐂𝐡𝐚̂𝐧🌈🌈🌈
☘Đ𝐴̣̆𝐶 Đ𝐼𝐸̂̉𝑀 𝑁𝑜̂̉𝐼 𝐵𝐴̣̂𝑇 
✔️– 𝑉𝑜̛́ 𝑁𝑢̛̃ 𝑥𝑜̉ 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑚𝑎́𝑡 𝑚𝑒̉, 𝑑𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 4 𝑚𝑢̀𝑎
✔️– 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑥𝑜̉ 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑐𝑜̂̉ 𝑐𝑎𝑜 𝑛𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 100% 𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑎𝑜, 𝑑𝑎𝑖, 𝑘ℎ𝑜́ 𝑟𝑎́𝑐ℎ, 𝑐𝑜 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡
✔️– 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑖̣𝑛 𝑚𝑎̀, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛
✔️– 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑥𝑢̀ 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦, 𝑡𝑖́𝑛ℎ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜, 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖, đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚. 
🔱𝒖̛̣𝑈 Đ𝐼𝐸̂̉𝑀 
✔️– 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔, 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔.
✔️– 𝑉𝑜̛́ 𝑛𝑢̛̃ 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑛 𝑚𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̆̀𝑛, đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
✔️– 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉𝑖 𝐶𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉.
✔️– 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̉𝑖 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑛ℎ𝑒̣, 𝑐𝑜 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 4 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 , 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖, 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̀𝑢.
✔️– 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
🌈🌈🟰🌈🌈🌈🟰🌈🌈🟰🌈📣🌈🌈🟰
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟏𝟓(Set 10 đôi)
Giá sỉ:79.000đ
SV :51.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V15- Vớ da GVG set 10 đôi

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng