Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V173- Bánh thiếc kem nâu Yaruna 368g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
239.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐘𝐀𝐑𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐎𝐎𝐊𝐈𝐄𝐒 𝐇𝐎̣̂𝐏 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐂 𝟑𝟔𝟖𝐆 𝐒𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐄̂́𝐓 Đ𝐄̣𝐏🔱🔱🔱

🍪😍 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑌𝑎𝑟𝑢!𝑛𝑎 𝐶𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 & 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́, đ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑛𝑎̂𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑖𝑛 𝑑𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔.

🍪😍𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, đ𝑎̣𝑡 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑏𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖́𝑛 đ𝑎́𝑜 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

🍪😍𝑉𝑜̉ ℎ𝑜̣̂𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̂𝑢 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑝 𝐿𝑒̂̃, 𝑇𝑒̂́𝑡.

✔️• 𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔: 368𝐺

✔️• 𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝐻𝑜𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑔
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟏𝟕𝟑
Giá sỉ:209.000đ
SV :188.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V173- Bánh thiếc kem nâu Yaruna 368g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng