Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V223- Thớt nhựa My Melody

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10329
Còn hàng
99.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐡𝐨̛́𝐭 𝐂𝐚̆́𝐭 𝐑𝐚𝐮 𝐂𝐮̉ 𝐐𝐮𝐚̉ 𝐇𝐨𝐚̣𝐭 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐞̂̃ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠📣📣📣

🔮𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀 

✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔

✅𝐵𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛, 𝑑𝑒̂̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ, 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑎̆́𝑚

 ✅𝑚𝑎̂̀𝑢 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 

✅ 𝑡ℎ𝑜̛́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑜̛́𝑡 𝑡ℎ𝑎́𝑖 đ𝑜̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛, 𝑡ℎ𝑜̛́𝑡 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑟𝑎𝑢, 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑐𝑎́ ,.. 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 !

✅ 𝐵𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡,  𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡.  𝐿𝑎̣𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑑𝑒̂̃ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑖̀ 𝑐𝑜̣ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 😋

✅ 𝐶𝑎́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑛 𝑠𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑔𝑜̣̂𝑡 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛, ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑑𝑖́𝑛ℎ 𝑟𝑎̆𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑜̛́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑠𝑜́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑢𝑛𝑛𝑛 👾
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗩𝟮𝟮𝟯
Giá Sỉ:99.000đ
SV :75.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V223- Thớt nhựa My Melody

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng