Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V225- Kéo Titanium 20cm Kitchen & Home Scissors

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 6937248100817
Còn hàng
99.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐊𝐄́𝐎 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐁𝐄̂́𝐏 - 𝐊𝐄́𝐎 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐒𝐀̆́𝐂 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐁𝐄̂̀𝐍 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐆𝐈̉🌈🌈🌈

✔️Đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 đ𝑎 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑘𝑒́𝑜 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑜 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝐷𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑚𝑎𝑦 𝑣𝑎̉𝑖

🌈𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡:

✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̉

✔️𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: 20𝑥8.5𝑐𝑚

✔️𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̀𝑖: 20 𝑐𝑚

✔️𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔: 8,5𝑐𝑚 

✔Đ𝑎̣̆𝑐 đ𝑖𝑒̂̉𝑚:100% ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜

✔️𝐾𝑒́𝑜 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑜̂̉ đ𝑖𝑒̂̉𝑛

💋💋💋𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑘𝑒́𝑜 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑒̣𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑒́𝑝 3𝐶𝑅13 ( 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑒̂̀𝑛,𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑔𝑖̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑖 𝑚𝑜̀𝑛,𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑚 𝑏𝑎̂̉𝑛) 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝐴𝑐𝑟𝑦𝑙𝑖𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑚.

✔️𝐿𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑘𝑒́𝑝,𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑎̉𝑛,𝑐𝑎̆́𝑡 𝑥𝑖̣𝑛 𝑚𝑖̣𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑠𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔.𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑘𝑒́𝑜 đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑘𝑒́𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀....👇👇𝑁𝑂́ Đ𝐸̣𝑃𝑃𝑃 🥰🥰🥰🥰
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 :𝐕𝟐𝟐𝟓
Giá sỉ:99.000đ
SV :74.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V225- Kéo Titanium 20cm Kitchen & Home Scissors

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng