Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V229- Hộp vớ adidas set 5 đôi

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10331
Còn hàng
89.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐯𝐨̛́ 𝐚𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 (𝐒𝐞𝐭 𝟓 đ𝐨̂𝐢) 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐱𝐢̣𝐧 𝐱𝐨̀🙀🙀🙀

🆘𝐸𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑒̂̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑜̛̣𝑡, 𝑘𝑜 đ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑎̣. 

✔️𝑀𝑎̀𝑢 đ𝑒̣𝑝 𝑛𝑒́𝑡 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑎̉𝑛ℎ  𝑛ℎ𝑢̛ 𝑎̉𝑛ℎ, 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑦 𝑑𝑎̣̆𝑛, 𝑚𝑜́𝑐 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑜̂̃𝑖 đ𝑜̂𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡. 𝑇𝑎𝑔 𝑚𝑎𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑒́. 

✔️𝑇𝑎̂́𝑡 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 ℎ𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑐𝑜̂̉ 𝑏𝑒̀𝑜 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑥𝑎̆́𝑛. 

✔️𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑖 𝑔𝑖𝑎̀𝑦 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑖𝑥 𝑣𝑎́𝑦 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛. 

✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖, 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 1 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑒́

⛔𝐾𝐼𝐸̂̉𝑈 𝐷𝐴́𝑁𝐺: 𝐶𝐻𝑂 𝐶𝐴̉𝑀 𝐺𝐼𝐴́𝐶 𝑇𝐻𝑂𝐴̉𝐼 𝑀𝐴́𝐼 - 𝐶𝐴́ 𝑇𝐼́𝑁𝐻 𝑉𝐴̀ 𝑆𝐴̀𝑁𝐻 Đ𝐼𝐸̣̂𝑈 𝑁𝑈̛̃𝐴

⛔𝐶𝐻𝐴̂́𝑇 𝐿𝐼𝐸̣̂𝑈: 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐶𝑂𝑇𝑇𝑂𝑁 , 𝑀𝑂̉𝑁𝐺 𝑇𝐻𝑂𝐴́𝑁𝐺 𝑀𝐴́𝑇 - 𝑇𝐻𝐴̂́𝑀 𝐻𝑈́𝑇 𝑀𝑂̂̀ 𝐻𝑂̂𝐼 𝐶𝑈̛̣𝐶 𝑇𝑂̂́𝑇 𝐿𝑈𝑂̂𝑁

⛔ 𝐹𝑂𝑅𝑀 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛, 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑜̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑜𝑡𝑜𝑛 đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑒̂

⛔𝑉𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎̀𝑦
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟐𝟗
Giá sỉ :89.000đ
SV :62.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V229- Hộp vớ adidas set 5 đôi

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng