Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V233- Bàn chải đánh răng siêu mềm bé hình thú Menyyalee

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 46973204530005
Còn hàng
35.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐚̂́𝐮 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦📣📣📣📣

🔮𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀:

✔️𝐵𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑖 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑜̛

✔️- Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑖̣𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑢 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉.

✔️- 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝐶𝑎𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑡, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎́

✔️𝑇𝑎𝑦 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑑𝑒̂̃ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑖 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑒́ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔, 𝑘𝑜 𝑔𝑎̂𝑦 đ𝑎𝑢 𝑙𝑜̛̣𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑚𝑎́𝑢 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛𝑒̀.𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ đ𝑎̃ 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡. 

✔️𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒́ 6 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ đ𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑒́ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑎̆𝑛 𝑘𝑒̣𝑜, 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑏𝑖̣ ℎ𝑢̛, 𝑏𝑖̣ 𝑠𝑎̂𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐. 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒́ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑚 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟑𝟑
Giá sỉ:35.000đ
SV :22.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V233- Bàn chải đánh răng siêu mềm bé hình thú Menyyalee

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng