Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V238- Dép đi trong nhà Lixiang mẫu lỗ #size 38-39

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10338
Còn hàng
79.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐃𝐞́𝐩 đ𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐞̂́ 𝐝𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐦𝐮̀𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐮̛̃🙀🙀🙀🙀

✔️𝐷𝑒́𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝐸𝑉𝐴 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑛ℎ𝑒̣, 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑑𝑒̉𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝, 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖

✔️𝐷𝑒́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑑𝑒̉𝑜, 𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑏𝑒̂̀𝑛, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̃ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛.

✔️ Đ𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑚𝑎 𝑠𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡, 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡. 𝑀𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑚𝑢̛𝑎 𝑙𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜 ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑑𝑒́𝑝 𝑛ℎ𝑒́. 

✔️Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑑𝑒́𝑝 𝑏𝑖̣ 𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑛ℎ𝑒̣𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑜̂́𝑐 𝑚𝑢̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑑𝑒́𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑐. 

✔️Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑑𝑒́𝑝 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛.
💦💦💦💦💦💦💦📣💦📣💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟑𝟖
Giá sỉ:79.000đ
SV :56.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V238- Dép đi trong nhà Lixiang mẫu lỗ #size 38-39

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng