Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V239- Dép đi trong nhà #Size 40-41

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
45.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐃𝐞́𝐩 𝐂𝐇𝐀𝐎 𝐐𝐮𝐚𝐢 𝐍𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐢̀ 𝐔𝐧𝐢𝐬𝐞𝐱 - 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐞̂𝐦 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 - 𝐝𝐞́𝐩 𝐪𝐮𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐧𝐡🌈🌈🌈
✅𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀:
✔️• 𝑇𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝐷𝑒́𝑝 𝐶𝐻𝐴𝑂 𝑄𝑢𝑎𝑖 𝑁𝑔𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑀𝑖̀ 𝑈𝑛𝑖𝑠𝑒𝑥, 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛, 𝑑𝑒́𝑝 𝑞𝑢𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̃ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̉𝑛ℎ
✔️• 𝐾ℎ𝑜̂́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔: 350𝑔𝑟/đ𝑜̂𝑖. 
✔️• 𝑃ℎ𝑜̂́𝑖 đ𝑜̂̀ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑦̀ đ𝑒̣𝑝.
✔️• 𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, đ𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦.
✔️• Đ𝑒̂́ 𝑑𝑎̀𝑦 >3𝑐𝑚, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎.
✔️• 𝐶ℎ𝑖̣𝑢 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖, 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ.
✔️• Đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜, đ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑚.
✔️• 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑛𝑎𝑚 𝑛𝑢̛̃ đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐
✳️ 𝐶𝐻𝐴̂́𝑇 𝐿𝐼𝐸̣̂𝑈:        
✓ 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐸𝑉𝐴 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑒̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑒̂̀𝑛 .        
✓ 𝐻𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑖̀𝑛ℎ (𝑁𝑒̂́𝑢 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 3𝐷 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 3𝐷).        
✓ Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑖𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑚𝑒̂̀𝑚 đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑖́ 𝑘𝑖̃ (𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢, 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔). 𝐵𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑒̉ 𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑒́𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑟𝑜̃ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎.         
✓ 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̣.         
✓ Đ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟑𝟗
Giá sỉ: 45.000đ
SV :28.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V239- Dép đi trong nhà #Size 40-41

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng