Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V244- Phích nước inox Shanmai 3.2l

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 6971496300001
Còn hàng
209.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐏𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐈𝐧𝐨𝐱 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐦𝐚𝐢 𝟑.𝟐𝐥🤪🤪🤪

🫐𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑝ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑜 𝑑𝑎̃ 𝑚𝑎𝑛 

😱 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑎̣. 𝑂̛̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑜 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑦́ 𝑎̣. 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑡𝑡𝑡𝑌𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛

❤️🥰𝑃ℎ𝑖́𝑐ℎ đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑚𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑜𝑥 3.2𝑙𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑜𝑥 

😇𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 3.2 𝑙𝑖́𝑡, 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ đ𝑢𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑎̀𝑦

👉𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑥 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑖, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̂𝑛 𝑡𝑎𝑦, 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔

👉𝑅𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 2 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑎̂𝑢.

💥  𝐴𝑁 𝑇𝑂𝐴̀𝑁 𝑆𝑈̛́𝐶 𝐾𝐻𝑂̉𝐸: 𝑅𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑃ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔

💥  𝑀𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐44
Giá sỉ:209.000đ
SV :174.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V244- Phích nước inox Shanmai 3.2l

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng